Đĩa vuông

Đĩa thuỷ tinh cao cấp tại Sapakitchen nay đã có thêm các sản phẩm đĩa ăn vuông. Sản phẩm siêu bền và đẹp có rất nhiều kích thước cũng như màu sắc để lựa chọn.